Október



POČASIE

Kurz prípravy na manželstvo

Ak sa chystáte na svoj svadobný deň alebo o ňom ešte len uvažujete, ak máte plnú hlavu predsvadobných príprav alebo sa okolo svadobných salónov ešte len prechádzate, urobte pre vašu spoločnú budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah posilní. Dajte vašej vysnívanej svadbe ešte jedno kritérium – kvalitnú prípravu.

Po odporúčaní Arcibiskupským úradom v Trnave a na základe dohody v našom piešťanskom dekanáte musia snúbenecké páry, ktoré chcú v našej farnosti uzatvoriť manželstvo absolvovať prípravný kurz, ktorý prebieha vo farnosti Piešťany pri Kostole sv. Cyrila a Metoda. Tento kurz prebieha pod vedením odborníkov na danú problematiku čo sa týka morálky, dogmatiky a manželskej sexuality podľa noriem práva Cirkvi. Upozorňujem, že sa treba nahlásiť v dostatočnom časovom predstihu (môže to byť aj rok pred sobášom).

Po absolvovaní toho kurzu treba priniesť na farský úrad certifikát, ktorý vám bude vystavený. Až potom bude vypísaná zápisnica a posledná časť prípravy bude už na našom farskom úrade ohľadom priebehu obradu sv. manželstva.


Sviatosť manželstva