OktóberPOČASIE

Občianske združenie Vavrinec

   Na podporu aktivít a rôznych projektov, ktoré sú vo farnosti Borovce sme 30. novembra 2011 založili „Občianske združenie Vavrinec“.

   Toto občianske združenie je dobrovoľným združením občanov, predovšetkým našich farníkov, s cieľom realizovať a podporovať projekty obnovy kultúrnych pamiatok, obnovy a záchrany Kostola sv. Vavrinca v Borovciach, Kostola sv. Štefana Uhorského v Trebaticiach, farskej budovy a humánnej pomoci a výchovno – vzdelávacej činnosti občanov ich motiváciou a aktivizáciou.

Adresa:
Občianske združenie Vavrinec
Borovce 169
922 09 Borovce


Tel. číslo: 033/ 38 12 183

IČO: 42288274

Číslo účtu pre podporu združenia:
IBAN: SK74 6500 0000 0000 2052 7520 (Poštová banka, a. s.)

Právna forma: Občianske združenie

Kontaktné osoby:
PaedDr. Patrik Katrinec, farár
Ľubica Ruľáková
Lucia Funketová
Patrik Ondreička
Anna Blahovcová – kontrolórka OZV