OktóberPOČASIE

Spevácky zbor

„Hudba je vyjadrením duše, vnútorného sveta človeka, ktorý je vytvorený pre pravdu, dobro a krásu. Nie náhodou hudba často sprevádza našu modlitbu. Ona môže vo svojej rezonancii nechať zaznieť aj naše zmysly a naše pocity, pri stretnutí sa s Bohom v modlitbe."

(Benedikt XVI.)

Spevácky zbor detí a mládeže v Borovciach

    Počiatky nášho speváckeho zboru detí a mládeže siahajú do roku 2008, kedy sa päť detí z našej farnosti pripravovalo na slávnosť prvého svätého prijímania. Tento krásny deň oživili svojim spevom. Zavolali si na pomoc aj svojich kamarátov, a tak pod vedením gitaristky Barborky Kuníkovej a za pomoci Eriky Klemanovej a Ľubice Ruľákovej sa začal formovať spevokol, ktorý sa postupne rozrástol o ďalšie deti a hudobníkov.
    V súčasnosti má detský zbor okolo 20 členov.

Činnosť zboru dnes

    Účinkujeme prevažne na sv. omšiach určených pre deti a počas liturgických slávností ako sú Vianoce, Veľká noc, hody a pod. Aj týmto spôsobom sa snažíme prispievať k novej evanjelizácii, ako nás k tomu pozýva Sv. Otec Benedikt XVI., aby sme takto znova urobili „evanjelium stredobodom života dnešného človeka“.
    Našou hlavnou náplňou činnosti je nácvik piesní. Počas roka sa však zapájame aj do rôznych iných aktivít, ktoré poriada farský úrad ako sú púte, výlety, karneval, jasličková pobožnosť, koledovanie, stretká, na ktorých si upevňujeme vzťah k Bohu i k sebe navzájom.
    Stretávame sa vo farskom kostole v Borovciach prevažne v sobotu alebo podľa potreby.

    Ak máš chuť, príď medzi nás !

Kontakt: Ľubica Ruľáková, vedúca spevokolu

Spevácky zbor dospelých „ Spievanky “ v Borovciach

    Zrod nášho speváckeho zboru dospelých sa udial na jeseň v roku 2007 príchodom nového pána organistu Petra Joachimsthala. Okrem piesní z Jednotného katolíckeho spevníka sme zozbierali a začali nacvičovať i nové piesne, ktoré obohatili liturgiu, ako napr. žalmy a pod. V roku 2008 sme tak na Veľkú noc už sami prispeli svojím spevom k liturgickým obradom a do dnešných dní sa snažíme takto spevom obohacovať liturgické sviatky a slávnosti. Spevácky zbor “Spievanky” spieva aj pri pohrebných obradoch, aktívne sa zúčastňuje pri všetkých pobožnostiach vo farskom kostole a spoločne chodíme na mariánske púte (Marianka, Šaštín, Trnava).
    V súčastnosti má zbor deväť členov. Sú to Emília Skaličanová, Emília Zelezníková, Ľudmila Čenščáková, Gabriela Konečná, Helena Konečná, Irena Šimončíková, Alžbeta Štefaniaková, Anna Vardžáková, Ján Vardžák a organista Peter Joachimsthal. V roku 2010 prišla Ľubica Bučková.

Činnosť zboru dnes

    V jednej piesni spievame: ´´Ukážme, čo vieme, spievať a hrať, na tejto ceste Boh nám pomáhaj´´. I keď niektorí členovia odišli, tí ktorí sme zostali, chceme ďalej pokračovať a spievať na Božiu slávu.
    Ak by sa chcel niekto k nám pridať, budeme veľmi radi. Veď ako hovorí sv. Augustín: „Kto spieva, dvakrát sa modlí.“
    Niektoré fotky speváckeho zboru si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

Kontakt: Emília Skaličanová, vedúca spevokolu

Spevácka skupina „St. Stephen’s Band“ v Trebaticiach

    Spevácka skupina „St. Stephen’s Band“ pôsobiaca pri kostole sv. Štefana v Trebaticiach vo farnosti Borovce vznikla v roku 1988, vtedy známa pod menom „Diamant“. Pod vedením pani organistky Ingrid Urbanovej skupina dievčat začala spievať počas liturgických slávností. Od tej doby sa niekoľkokrát zmenilo jej zloženie. V roku 2012 spevácka skupina dostala nový názov, aby takto poukázala na blízky vzťah ku Kostolu sv. Štefana v Trebaticiach a zároveň na náboženský rozmer svojej tvorby.
    Svojou tvorbou, aktívnou činnosťou i pestrosťou žánrov poteší srdce nejedného poslucháča. Ich hudba vyzýva k zamysleniu sa nad skutočnosťami prostredníctvom všetkých stavov ľudskej duše a ľudského srdca v kontrastnom rade foriem, tónov a farieb, s ktorými sa striedajú dramatické momenty s melodickými, poznamenanými nádejou.

Činnosť zboru dnes

    V súčasnej dobe má táto hudobná formácia desať členov a svoje uplatnenie nachádza nielen pri liturgických slávnostiach vo farnosti, ale aj za jej hranicami. Počas sv. omší sa zbor aktívne podieľal na liturgii vo farnosti Chynorany, Krušovce, Čachtice i Piešťany. V poslednom období uzreli svetlo sveta dva hudobné nosiče s ich tvorbou, a to „Všetko je dar“ a „Vianočný čas“ (je možnosť si ich zakúpiť).
    Kiežby všetka ich práca a obeta na šírení Božieho kráľovstva prispela k prehĺbeniu viery u všetkých hľadajúcich pokoj a pravdu.

Kontakt: Ingrid Urbanová, p. organistka a vedúca spevokolu