AprílPOČASIE

Program Borovce

SVÄTÉ OMŠE

Deň Letný čas Zimný čas
  Streda 18:00 17:30
  Piatok 18:00 17:30
  Sobota 8:00 8:00
  Nedeľa 11:00 11:00
  Prikázané sviatky
  v deň prac. pokoja
11:00 11:00
  Prikázané sviatky
  v pracovný deň
17:00 16:30

SPOVEDANIE

  Počas týždňa
  okrem nedele
vždy pol hodinu pred sv. omšou
  Pred prvým piatkom
  (streda a piatok)
pol hodinu pred sv. omšou

ADORÁCIA

  Piatok 17:00 16:30
  Prvý piatok v mesiaci 16:00 15:30
  Prvá nedeľa v mesiaci odprosujúca pobožnosť po sv. omši

RUŽENEC

  Počas týždňa
  aj v nedeľu
vždy pol hodinu pred sv. omšou
  Prvá sobota v mesiaci 7:15 (fatimská pobožnosť)

KRÍŽOVÁ CESTA

  Piatok 17:30 17:00
  Nedeľa 15:00

Treba sa vždy pozrieť aj na aktuálne oznamy, kde budú prípadné zmeny napísané.