OktóberPOČASIE

Kázne hostí

20.11.2016 vdp. Šebastián Košút Prehrať kázeň
10.8.2014 Mons. Ján Orosch Prehrať kázeň
15.9.2013 Mgr. Vladimír Ondáš Prehrať kázeň
25.8.2013 Mgr. Peter Gula Prehrať kázeň
23.6.2013 Mgr. Peter Sabol Prehrať kázeň
3.2.2013 Mgr. Peter Gula Prehrať kázeň
26.8.2012 Mgr. Miroslav Oprchal Prehrať kázeň