OktóberPOČASIE

Oprava farského kostola

Fotky z interiéru kostola

Modlitba za obnovu farského kostola

  Všemohúci Bože, Tvoja dobrota je nekonečná a Tvoje milosrdenstvo trvá naveky. Ďakujeme Ti za všetky dobrá ktoré nám denne dávaš. Vždy, v každej potrebe sa na Teba môžeme obrátiť s našimi prosbami. S dôverou Ťa chceme prosiť a zároveň odovzdať do Tvojich všemohúcich rúk obnovu Kostola sv. Vavrinca. Prosíme Ťa o pomoc a ochranu pre všetkých, ktorí sa budú podieľať na tomto diele. Nech aj ono napomáha k šíreniu Božieho kráľovstva v našej farnosti.
  Panna Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás! Sv. Jozef, príklad robotníkov, pomáhaj nám! Amen.