JanuárPOČASIE


NEMOCNICA


Zaopatrenie chorých v NAW v Piešťanoch:
P. ICLic. Miloš Zárecký - 0908 194 361

Ochrana osobných údajov

Zodpovednou osobou pre celú Katolícku Cirkev, teda všetky farnosti, diecézy, eparchie je:

Konferencia biskupov Slovenska
Kapitulská 11
814 99 Bratislava

IČO: 00684325
DIČ: 2020804841

e-mail: dpo@kbs.sk
web: https://gdpr.kbs.sk