JanuárPOČASIE


NEMOCNICA


Zaopatrenie chorých v NAW v Piešťanoch:
P. ICLic. Miloš Zárecký - 0908 194 361

Ľudové misie 18.-26. apríl 2015

    Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul

    Litánie ku sv. Vincentovi de Paul

    Slovenský misijný tím

    Sv. Vincent dnes

    Modlitby za ľudové misie na každý deň