AprílPOČASIE

Program Trebatice

SVÄTÉ OMŠE

Deň Letný čas Zimný čas
  Pondelok 18:00 17:30
  Utorok 18:00 17:30
  Prvý piatok v mesiaci 18:00 17:30
  Nedeľa 09:30 09:30
  Prikázané sviatky
  v deň prac. pokoja
09:30 09:30
  Prikázané sviatky
  v pracovný deň
18:00 17:30

SPOVEDANIE

  Počas týždňa vždy pol hodinu pred sv. omšou
  Pred prvým piatkom
  (pondelok a utorok)
hodinu pred sv. omšou

ADORÁCIA

  Prvý piatok v mesiaci od 15:00 do sv. omše
  Prvá nedeľa v mesiaci odprosujúca pobožnosť po sv. omši

RUŽENEC

  Počas týždňa
  aj v nedeľu
vždy pol hodinu pred sv. omšou

KRÍŽOVÁ CESTA

  Utorok 17:30 17:00
  Nedeľa 09:00

Treba sa vždy pozrieť aj na aktuálne oznamy, kde budú prípadné zmeny napísané.