OktóberPOČASIE

Základné informácie

Arcidiecéza: Trnava
Dekanát: Piešťany

Farnosť:   Borovce

Farský kostol: sv. Vavrinca, diakona a mučeníka (1781)
Celodenná poklona: 28. jún
Obyvateľov: 991;
 - rímskokatolíci: 766;
 - gréckokatolíci: 2;
 - evanjelici a. v.: 17;
 - metodisti: 1;
 - ostatní: 28;
 - bez vyznania: 35.

Škola: zrušená
Žiakov: 0

Filiálka:   Trebatice

Filiálny kostol: sv. Štefana Uhorského (1851)
Celodenná poklona: 9. máj
Obyvateľov: 1342;
 - rímskokatolíci: 623;
 - evanjelici a . v.: 16;
 - metodisti: 1;
 - ostatní: 22;
 - bez vyznania: 24.

Škola: Základná škola, Trebatice 239
Žiakov: 40

(Štatistické údaje sú z roku 2008)