OktóberPOČASIE

Foto galéria


Pobožnosť na Nový rok, Borovce 2019, foto Patrícia Kolníková

Jasličková pobožnosť, Borovce 2019, foto Patrícia Kolníková

Mikuláš, Trebatice 2019, foto Juraj Jankech

Zapálenie 1. adventnej sviece, Trebatice 2019, foto Juraj Jankech

Spomienková slávnosť pri príležitosti výročia smrti vdp. farára Štefana Poláka, Borovce 2019, foto Patrícia Kolníková

Púť na Skalku pri Trenčíne, foto Juraj Jankech

Slávnosť Božieho Tela, Borovce 2019, foto Patrícia Kolníková

Slávnosť Božieho Tela, Trebatice 2019, foto Juraj Jankech

Nočná odprosujúca pobožnosť, Trebatice 2019, foto Juraj Jankech

Zvonkohra, Borovce 2019, foto Patrícia Kolníková

Púť do Klínu, 8.6.2019, foto Juraj Jankech

Požehnanie polí a záhrad, Trebatice, 2019, foto Juraj Jankech

K hrobu vdp. Štefana Poláka, Plavecký Peter, 27.4.2019, foto Patrícia Kolníková, Juraj Jankech

Veľkonočný pondelok, Borovce 2019, foto Patrícia Kolníková

Veľkonočná nedeľa, Borovce 2019, foto Patrícia Kolníková

Veľkonočná vigília, Borovce 2019, foto Patrícia Kolníková

Veľkonočná vigília, Trebatice 2019, foto Juraj Jankech

Boží hrob, Borovce 2019, foto Patrícia Kolníková

Veľký piatok, Borovce 2019, foto Patrícia Kolníková

Veľký piatok, Trebatice 2019, foto Juraj Jankech

Zelený štvrtok, Borovce 2019, foto Patrícia Kolníková

Zelený štvrtok, Trebatice 2019, foto Juraj Jankech

Kvetná nedeľa, Borovce 2019, foto Patrícia Kolníková

Kvetná nedeľa, Trebatice 2019, foto Juraj Jankech

Pletenie korbáčov, Borovce 2019, foto Patrícia Kolníková

Nový kňaz vo farnosti, privítanie v Trebaticiach. Sv. omša 24.3.2019,
foto Juraj Jankech


Rozlúčka s pánom farárom, Borovce 2019

Novéna k sv. Jozefovi, Borovce 2019

Fašiangové posedenie, Borovce 2019

Koncert Art Music Orchestra, Borovce 2019

Zima, Trebatice 2019

Zima, Borovce 2019


Silvester, Borovce 2018

Ustanovenie mimoriad. rozdávateľov sv. prijímania, 2018

Dobrá novina, Borovce 2018

Jasličková pobožnosť, Trebatice 2018

Jasličková pobožnosť, Borovce 2018

Sv. omša v noci, Trebatice 2018

Sv. omša v noci, Borovce 2018

Betlehemské svetlo, Trebatice 2018

Betlehemské svetlo, Borovce 2018

Katarinske bravčové hody, Borovce 2018

Sv. Mikuláš, Trebatice 2018

Sv. Mikuláš, Borovce 2018

1. adventná nedeľa, Trebatice 2018

100. výročie ukončenia 1. sv. vojny, Trebatice 2018

100. výročie ukončenia 1. sv. vojny, Borovce 2018

Pozdrav do neba, Borovce 2018

Pobožnosť na cintoríne, Trebatice 2018

Misijná nedeľa, Borovce 2018

Poďakovanie za úrodu, sv. omša, Borovce 2018

Poďakovanie za úrodu, Borovce 2018

Šarkaniáda, Borovce 2018

Začiatok šk. roka, Borovce 2018

Púť ku kaplnke Panny Márie, Borovce 2018

Poďakovenie za úrodu, Trebatice 2018

Požehnanie vozidiel, Borovce 2018

Predstavenie Povolanie pápež, Divadlo A. Bagara, Nitra 2018

Nočná odprosujúca pobožnosť, Trebatice 2018

Slávnosť Božieho Tela, Trebatice 2018

Slávnosť Božieho Tela, Borovce 2018

Prvé sv. prijímanie, Trebatice 2018

Procesia ku kaplnke Panny Márie, Trebatice 2018

Púť na horu Živčáková, Turzovka 2018

Kňazské rekolekcie, Borovce 2018

Bohoslovci z KSCM v deň Dobrého Pastiera, Trebatice 2018

Bohoslovci z KSCM v deň Dobrého Pastiera, Borovce 2018

Spomienka na výročie narodenia vdp. Š. Poláka, Borovce 2018

Spomienka na vdp. Š. Poláka, Plavecký Peter 2018

Veľká noc, Trebatice 2018

Veľká noc, Borovce 2018

Predveľkonočné stretko, Borovce 2018

Novéna k sv. Jozefovi, Trebatice 2018

Novéna k sv. Jozefovi, Borovce 2018

Farský šípkový turnaj, Trebatice 2018

Fašiangové posedenie, Borovce 2018

Zima, Borovce 2018


Silvester, Borovce 2017

Jasličková pobožnosť, Trebatice 2017

Koledovanie, Borovce 2017

Jasličková pobožnosť, Borovce 2017

Misijný pamätník nenarodeným deťom v našej farnosti, 2017

Sv. Mikuláš, Borovce 2017

Sv. Mikuláš, Trebatice 2017

Pozdrav svätým do neba, Borovce 2017

Sv. Omša, vdp. Andrej Keller, Trebatice, 22. 10. 2017

Poďakovanie za úrodu, Borovce 2017

Púť na Staré Hory, 2017

30. výročie smrti vdp. Š. Poláka, Borovce 8. 10. 2017

30. výročie smrti vdp. Š. Poláka, Borovce 6. - 7. 10.

Púť ku kaplnke Panny Márie, Borovce, 2017

Prednáška o Don Titus Zemanovi, Trebatice, 2017

Spevácky zbor z Trebatíc v Majcichove, 2017

Hudobné vystúpenie Amadeo, Borovce, 2017

Koniec školského roka, Borovce 2017

Nočná odprosujúca pobožnosť, Trebatice, 2017

Púť k relikviám sv. Jozefa, 2017

Púť do Marianky, 2017

Slávnosť Božieho Tela, Trebatice 2017

Slávnosť Božieho Tela, Borovce 2017

Procesia ku kaplnke P. Márie, Trebatice, 2017

1. sv. prijímanie, Borovce 2017

1. sv. prijímanie, Trebatice 2017

Turisticko - duchovný výlet, Butkov, Ladce, 2017

Premiestnenie pomníka, Borovce 2017

Spomienka na vdp. Š. Poláka na Dobrého Pastiera, Borovce 2017

Spomienka na vdp. Š. Poláka, Plavecký Peter, 2017

Veľká noc, Trebatice, 2017

Veľká noc, Borovce, 2017

Krížová cesta, Borovce, 2017

Predveľkonočné stretko, Borovce, 2017

Brigáda pri kostole, Borovce, 2017

Otvorenie IX. ročníka Nenápadní hrdinovia, Borovce, 2017

Novéna k sv. Jozefovi, Trebatice, 2017

Novéna k sv. Jozefovi, Borovce, 2017

Práce na elektr. prípojke, Borovce, 2017

Fašiangové posedenie, Borovce 2017

Farský šípkový turnaj, Trebatice 2017

Zima, Borovce 2017