JanuárPOČASIE


NEMOCNICA


Zaopatrenie chorých v NAW v Piešťanoch:
P. ICLic. Miloš Zárecký - 0908 194 361

Foto galéria


Silvester, Borovce 2017

Jasličková pobožnosť, Trebatice 2017

Koledovanie, Borovce 2017

Jasličková pobožnosť, Borovce 2017

Misijný pamätník nenarodeným deťom v našej farnosti, 2017

Sv. Mikuláš, Borovce 2017

Sv. Mikuláš, Trebatice 2017

Pozdrav svätým do neba, Borovce 2017

Sv. Omša, vdp. Andrej Keller, Trebatice, 22. 10. 2017

Poďakovanie za úrodu, Borovce 2017

Púť na Staré Hory, 2017

30. výročie smrti vdp. Š. Poláka, Borovce 8. 10. 2017

30. výročie smrti vdp. Š. Poláka, Borovce 6. - 7. 10.

Púť ku kaplnke Panny Márie, Borovce, 2017

Prednáška o Don Titus Zemanovi, Trebatice, 2017

Spevácky zbor z Trebatíc v Majcichove, 2017

Hudobné vystúpenie Amadeo, Borovce, 2017

Koniec školského roka, Borovce 2017

Nočná odprosujúca pobožnosť, Trebatice, 2017

Púť k relikviám sv. Jozefa, 2017

Púť do Marianky, 2017

Slávnosť Božieho Tela, Trebatice 2017

Slávnosť Božieho Tela, Borovce 2017

Procesia ku kaplnke P. Márie, Trebatice, 2017

1. sv. prijímanie, Borovce 2017

1. sv. prijímanie, Trebatice 2017

Turisticko - duchovný výlet, Butkov, Ladce, 2017

Premiestnenie pomníka, Borovce 2017

Spomienka na vdp. Š. Poláka na Dobrého Pastiera, Borovce 2017

Spomienka na vdp. Š. Poláka, Plavecký Peter, 2017

Veľká noc, Trebatice, 2017

Veľká noc, Borovce, 2017

Krížová cesta, Borovce, 2017

Predveľkonočné stretko, Borovce, 2017

Brigáda pri kostole, Borovce, 2017

Otvorenie IX. ročníka Nenápadní hrdinovia, Borovce, 2017

Novéna k sv. Jozefovi, Trebatice, 2017

Novéna k sv. Jozefovi, Borovce, 2017

Práce na elektr. prípojke, Borovce, 2017

Fašiangové posedenie, Borovce 2017

Farský šípkový turnaj, Trebatice 2017

Zima, Borovce 2017