JanuárPOČASIE


NEMOCNICA


Zaopatrenie chorých v NAW v Piešťanoch:
P. ICLic. Miloš Zárecký - 0908 194 361

Kontakt

 Adresa:

Rímskokatolícka Cirkev
Farnosť Borovce
922 09 Borovce 169
tel. číslo: 033/38 121 83
e-mail: faraborovce@gmail.com

IČO: 34013555
DIČ: 2021898142

Číslo účtu:
Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK29 0900 0000 0000 4827 3083
SWIFT: GIBASKBX

Právna forma:
721 Cirkevná organizácia

 Správca farnosti:

vdp. PaedDr. Patrik Katrinec, farár