Október



POČASIE


  Nový erb farnosti požehnal J. E. Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup dňa 10. augusta 2014 pri príležitosti slávnosti titulu farského Kostola sv. Vavrinca, diakona a mučeníka v Borovciach.

Popis erbu

  V červenom štíte v hornej časti sa nachádza zlatá, zdobená, svätoštefanská koruna. V ústrednej časti je situovaný strieborný rošt, spod ktorého vychádzajú dva zlaté plamene. Po bokoch strieborného roštu sú dve strieborno-zlaté ľalie. Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk na každej strane s jedným strapcom na čiernej šnúre.

Vysvetlenie významu jednotlivých prvkov erbu

  Červená farba štítu vychádza z mučeníckej smrti sv. Vavrinca, patróna farnosti, ako symbol jeho preliatej krvi. Strieborný rošt, ako atribút sv. Vavrinca, odkazuje spolu s dvoma zlatými plameňmi vychádzajúcimi spod neho, na spôsob umučenia upálením. Ľalie na oboch stranách erbu symbolizujú Pannu Máriu a sv. Jozefa (svätcov, ktorí sú vo farnosti vo zvláštnej úcte). Zlatá svätoštefanská koruna je poukázaním na kráľovskú hodnosť sv. Štefana Uhorského, patróna filiálneho kostola v Trebaticiach. Čierny kňazský klobúk s jedným uzlom na čiernej šnúre na každej strane, prináleží podľa pravidiel cirkevnej heraldiky farárovi a farnosti.

Erb, pečať a zástavu farnosti navrhla a graficky spracovala výtvarníčka Monika Beutelschmidtová.
Odsúhlasil heraldický konzultor KBS Doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD.

Farský erb je zapísaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou W-303/2014.