OktóberPOČASIE

Linky

www.abu.sk  -  Oficiálna stránka arcibiskupského úradu v Trnave

www.rcc.sk  -  Oficiálna stránka Katolíckej cirkvi na Slovensku

www.tkkbs.sk  -  Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska

www.Christ-Net.sk  -  Najlepší slovenský kresťanský portál

www.breviar.sk  -  Liturgia hodín na posvätenie času

www.fara.sk  -  Projekt internetovej prezentácie farností

www.communio.sk  -  Internetový časopis venovaný pastorácii

www.bosaca.fara.sk  -  Farnosť Bošáca