OktóberPOČASIE

Ekonomická rada

  Je poradným orgánom farára, ktorej úlohou je pomáhať v hospodárskej správe farnosti. Vždy úzko spolupracuje so svojim farárom, radí mu a pomáha v hospodárskych veciach. Ekon. rada má iba poradný hlas. Vo všetkých právnických veciach farnosť, ako právnickú osobu, podľa práva katolíckej Cirkvi reprezentuje a zastupuje farár.

  Ekonomickú radu tvorí farár a zástupcovia veriacich. Má mať v nej zastúpenie spoločenstvo veriacich každej z obcí, ktoré patria do farnosti. Predsedom ekonomickej rady je farár. Členmi rady majú byť iba dospelí, bezúhonní a zodpovední ľudia.

  Voľba týchto ľudí neznamená, že ostatní nie sú dôležití a potrební. Každý jeden z Vás môže poradiť, pomôcť, prispieť k nášmu spoločnému dobru, lebo táto farnosť potrebuje každého jedného z Vás.