OktóberPOČASIE

Upratovanie kostola

ROZDELENIE SLUŽIEB PRI UPRATOVANÍ A ZDOBENÍ KOSTOLA

Trebatice - Kostol sv. Štefana UhorskéhoBorovce - Kostol sv. VavrincaDátum služby je písaný vždy v sobotu v danom týždni.

„Láska sa dokazuje skutkami;
čím viac nás tieto skutky stoja, tým väčší je dôkaz našej lásky.“
(Matka Tereza)