AprílPOČASIE

Pochválený buď Ježiš Kristus!

   Vitajte na internetovej stránke našej Rímskokatolíckej farnosti sv. Vavrinca, diakona v Borovciach.

Zobraziť celý článok

   Sme radi, že sa aj týmto spôsobom môžeme s Vami podeliť s informáciami o živote našej farnosti. Veríme, že aj tento spôsob komunikácie bude nápomocný Božiemu dielu, ktorým je budovať spoločenstvo našej farnosti v pokoji a láske.

   Nech Panna Mária, Kráľovná všetkých svätých i svätý Jozef, patrón katolíckej Cirkvi nám v tom pomáhajú.

Dôležitý oznam!!!

Rímskokatolícky farský úrad v Borovciach oznamuje, že z dôvodu zákazu konania verejných podujatí kvôli šíreniu koronavírusu sa verejné bohoslužby nekonajú. Modlime sa doma, vo svojich príbytkoch, pričom využime prenosy bohoslužieb prostredníctvom televízie, rádia, či internetu.

Pohrebné obrady sú záležitosťou iba najbližšej smútiacej rodiny (do 10 ľudí).

Marián Díreš, farár

Farské oznamy

Slider Image 1Slider Image 3Slider Image 4Slider Image 5Slider Image 7