SeptemberPOČASIE

Pochválený buď Ježiš Kristus!

   Vitajte na internetovej stránke našej Rímskokatolíckej farnosti sv. Vavrinca, diakona v Borovciach.

Zobraziť celý článok

   Sme radi, že sa aj týmto spôsobom môžeme s Vami podeliť s informáciami o živote našej farnosti. Veríme, že aj tento spôsob komunikácie bude nápomocný Božiemu dielu, ktorým je budovať spoločenstvo našej farnosti v pokoji a láske.

   Nech Panna Mária, Kráľovná všetkých svätých i svätý Jozef, patrón katolíckej Cirkvi nám v tom pomáhajú.

Sviatosť birmovania

Birmovka bude v Borovciach v sobotu 17. októbra 2020 o 10:00 hod.

Dišpenz od povinnej účasti na svätej omši je zrušený

17. máj je dňom zrušenia dišpenzu. Účasť na svätej omši v nedeľu a prikázaný sviatok znova patrí medzi povinnú, a teda zaväzujúcu pod ťažkým hriechom. V platnosti zostávajú výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku. Stále platí, že vstup a pobyt v kostole je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami, s dezinfekciou rúk alebo s rukavicami, s nepodávaním si rúk, so svätým prijímaním podávaným na ruku. Tzv. šachovnicové sedenie je odporúčané.

Marián Díreš, farár

Farské oznamy


Publikácia je znova v ponuke.
Objednať si ju možno v sakristii kostola v Borovciach.

Slider Image 1Slider Image 3Slider Image 4Slider Image 5Slider Image 7