AprílPOČASIE

Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul

Misijná spoločnosť bola založená svätým Vincentom de Paul v roku 1625. Dnes má okolo 4000 členov pôsobiacich v 49 krajinách sveta. Misijní kňazi známi pod menom "lazaristi" alebo "vincentíni" konajú ľudové misie, pôsobia v pastorácii, starajú sa o formáciu budúcich kňazov a duchovné vedenie sestier vincentiek, organizujú exercičné kurzy... Slúžia Božiemu ľudu nielen vo svojej vlasti, ale sú ochotní podľa priania Cirkvi ísť aj do blízkych či ďalekých misijných území (Rusko, Čechy a najnovšie Honduras).

Misijná spoločnosť má nerehoľný charakter. Aby však vincentíni boli schopní stať sa všade svedkami Kristovej lásky a hlásať jeho radostnú zvesť, zaväzujú sa podľa evanjeliových rád sľubom čistoty, chudoby, poslušnosti a vytrvalosti v službe núdznym.